logo węgierski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    4 / 5
Liczba głosów:    1
 

Zaimki osobowe i odmiana czasownika

ZAIMKI OSOBOWE:

1. én - ja
2. te - ty
3. ő - on / ona / ono
3. Ön - pan / pani

1. mi - my
2. ti - wy
3. ők - oni / one
3. Önök - państwo

UWAGA! Język węgierski nie posiada rodzajów gramatycznych, stąd tylko jedna forma zaimka w 3 os. liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej. Podobnie przy odmianie czasowników występuje tylko jedna forma; o tym, o kim mowa w wypowiedzi (on / ona / ono?), dowiadujemy się z kontekstu.

ODMIANA CZASOWNIKA BYĆ:

lenni - być

Czas teraźniejszy (tryb oznajmujący):
én vagyok - ja jestem
te vagy - ty jesteś
ő/Ön van - on/ona/ono/Pan/Pani jest
mi vagyunk - my jesteśmy
ti vagytok - wy jesteście
ők/Önök vannak - oni/one/Państwo są

Czas przeszły:
én voltam - ja byłam / -łem
te voltál - ty byłaś / -łeś
ő/Ön volt - on / pan był / ona / pani była / ono było
mi voltunk - my byłyśmy / -liśmy
ti voltatok - wy byłyście / -liście
ők/Önök voltak - oni / państwo byli / one były

UWAGA! Z czasownika lenni możemy w języku węgierskim utworzyć następujące formy czasu przeszłego: én lettem, te lettél, ő / Ön lett, mi lettünk, ti lettetek, ők / Önök lettek - są one odpowiednikiem polskiego 'zostać/stać się', np.

Diák voltam. - Byłem uczniem.
Tanár lettem. - Zostałem nauczycielem.

Czas przyszły:
én leszek - ja będę
te leszel - ty będziesz
ő/Ön lesz - on/ona/ono/Pan/Pani będzie
mi leszünk - my będziemy
ti lesztek - wy będziecie
ők/Önök lesznek - oni/one/Państwo będą

Czas teraźniejszy - tryb warunkowy:
én lennék - ja byłabym/byłbym
te lennél - ty byłabyś/byłbyś
ő/Ön lenne - on/Pan byłby / ona/Pani byłaby / ono byłoby
mi lennénk - my byłybyśmy/bylibyśmy
ti lennétek - wy byłybyście/bylibyście
ők/Önök lennének - oni/Państwo byliby / one byłyby

Czas teraźniejszy - tryb rozkazujący:
én legyek - *niech będę
te legyél/légy - ty bądź
ő/Ön legyen - on/ona/on/Pan/Pani niech będzie
mi legyünk - my bądźmy
ti legyetek - wy bądźcie
ők/Önök legyenek - oni/one/Państwo niech będą

UWAGA!!!
Czasownik być występuje w zdaniu w każdej osobie tylko w znaczeniu egzystencjalnym: coś jest, znajduje się, np.

Itt vagyok. - Jestem tutaj.
Anna boltban van. - Anna jest w sklepie.

W przypadku opisywania: ktoś jest kimś, jest jakiś w 3 os. l p. i l mn. nie używamy w języku węgierskim czasownika być! Porównaj:

Én diák vagyok. - Ja jestem uczniem.
Te diák vagy. - Ty jesteś uczniem.
Ő diák. - On / Ona jest uczniem.


Tagi: , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA

REKLAMA
do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo